Reference Cring Informatila d.o.o. obsegajo instalacije Sloveniji, kjer pokrivamo različno velika  trgovska podjetja in ostala podjetja v skupnem številu čez 500 blagajniških  mest so všteta tudi blagajniška mesta za programe gostinskega poslovanja. Ti so vključeni v celotno poslovanje večjih podjetij ali pa delujejo kot celoten sistem vodenja gostinstva za posamezne restavracije oziroma bifeje.

S spoštovanjem

CRing Informatika