POS Restaurant zajema celotno poslovanje:

1. Od učinkovite priprave šifrantov

2. Nabave artiklov – materiala, z možnostjo avtomatskega uvoza določenih tipov dobavnic

3. Priprave cenikov preko povezave z normativi za avtomatsko razknjiževanje zaloge artiklov – materiala na zalogi

4. Blagajna s prodajo preko cenika po izbiri najpogostejših prodajnih izdelkov ali prodaje preko skupin prodajnih artiklov. Zaključevanje  po mizah, rundah.

5. Popis blaga

6. Evidence izpisov

7. Prenos podatkov v računovodske programe

 

Učinkovita priprava šifrantov

Priprava zajema šifrante, ki jih vnesete sami ali pa so že del vašega sistema na upravi in se avtomatsko prenesejo (to so predvsem kupci, dobavitelji).

VNOS BLAGOVNIH SKUPIN
VNOS GRUP ZA GUMBE BLAGAJNE
VNOS ARTIKLOV
VNOS BARKOD (Pri vključenem barkodnem sistemu)
VNOS CENIKOV
VNOS SESTAVLJENIH MENIJEV
VNOS KUPCEV IN BLAGAJNIŠKIH KUPCEV
VNOS DOBAVITELJEV
UREJANJE PLAČILNIH SREDSTEV
OPERATERJI

Primer 1. – vnos sestavljenih menijevCRing šifrant vnos sestavljenih menijev posrestaurant gostinski program

Op..kratek povzetek iz kvalitetne vsebine priloženih navodil …

Za uporabo sestavljenih menijev je potrebno na prodajnem artiklu označiti možnost Sestavljen meni (1). Na tako označen prodajni artikel lahko z gumbom Dodaj (2) dodajate izdelke, iz katerih je meni sestavljen. V Pregledu se izbere izdelek (prodajni artikel) (3) in potrdi z Zapiši spremembe (4). Sestavljene menije si lahko nato dnevno urejate (brišete zapise in dodajate nove).

 

 

Nabave artiklov – materiala, z možnostjo avtomatskega uvoza določenih tipov dobavnic

Primer 2: – vnosna maska nabavnih dokumentov

CRing nabava posrestaurant gostinski program

Op..kratek povzetek iz kvalitetne vsebine priloženih navodil …

Odpre se okno za nabavo, kjer izberemo zavihek Prevzem (1) ali Pregled (2). Na zavihku Prevzem iz spustnega menija izberemo tip dokumenta (3), ki se zapiše tudi v rdeč okvirček ob levi strani (4). Privzeto je izbran tip dokumenta Prevzem. Za izbran tip dokumenta lahko:

 • tvorimo nov dokument s klikom na gumb Nov dokument (5) ali
 • izberemo zavihek Pregled, kjer so na voljo potrjeni in nepotrjeni dokumenti izbranega tipa.

 

Priprave cenikov preko povezave z normativi za avtomatsko razknjiževanje zaloge artiklov – materiala na zalogi

Primer 3.  – vnos normativov

CRing šifrant normativov posrestaurant gostinski program

Op..kratek povzetek iz kvalitetne vsebine priloženih navodil …

Normativi se uporabljajo za povezavo nabavnih artiklov s prodajnimi artikli. Vsak artikel iz cenika mora imeti dodan vsaj en normativ, drugače se zaloga artikla ne bo razknjiževala. Če za kateri prodajni artikel ne boste dodali normativa, vas bo na to opozorilo pri prijavi na blagajno. Za dostop do normativov na zavihku Osnovni meni izberete možnost Ceniki, kjer se pregled normativov nahaja na desni strani okna.

DODAJANJE NORMATIVOV

  • Na levi strani v področju cenika se postavite na prodajni artikel, ki mu želite dodati normativ (1)
  • Izberite gumb Dodaj (2)
  • V pregledu izberite blago (artikel), ki ga želite dodati in količino, ki je potrebna za prodajni artikel (3)
  • Potrdite z gumbom Zapiši spremembe (4).
 • PREGLED NORMATIVOV: Pod tabelo normativov sta prikazani polji fakturna cena artikla (seštevek fakturne vrednosti surovin) in prodajna cena artikla iz cenika, ter njuna razlika (5), ki prikazuje razliko v ceni z vključenim davkom (zaslužek in davek)
 • BRISANJE NORMATIVOV: Normativ odstranite tako, da se nanj postavite in izberete gumb Briši, spremenite pa z gumbom Spremeni.

 

Blagajna s prodajo preko cenika po izbiri najpogostejših prodajnih izdelkov ali prodaje preko skupin prodajnih artiklov. Zaključevanje  po mizah, rundah.

Primer 4. – blagajniški vmesnik z razporeditvijo najpogostejših skupin prodajnih artiklov in z možnostjo dela na blagajni preko zaslona na dotik ali preko tipkovnice – miške.

CRing blagajna posrestaurant gostinski program

Op..kratek povzetek iz kvalitetne vsebine priloženih navodil …

Artikle lahko na račun dodajate na tri načine:

Z izbiro prodajnega artikla iz ustrezne grupe na blagajni (najboljša možnost pri zaslonih na dotik). Če je v eni grupi več kot 25 prodajnih artiklov, se prikaže gumb za naslednjo stran. Za hitrejši izbor najpogosteje prodajanih artiklov, si artikle dodajte pod osnovni cenik (označena možnost Osnovni cenik na prodajnem artiklu, prostora za 25 aritklov).

 

Popis blaga

Primer 5. – vnosna maska vnosa popisa

CRing popis posrestaurant gostinski program

Op..kratek povzetek iz kvalitetne vsebine priloženih navodil …

Po otvoritvi inventure se odpre okno za popis blaga.

 • Na desni strani okna je tabela, napolnjena z vsemi artikli. Če v tabeli ni artiklov, izberite gumb Napolni preglednico (7)
 • Za vnos popisane količine, se v tabeli postavite na artikel, da se vrstica obarva
 • Izberete gumb Spremeni (ali ENTER na tipkovnici)
 • Pozicionirani ste na polju Količina (Kos), kamor vnesete popisano količino artikla, količina na enoto mere pa se za artikel izračuna avtomatsko
 • Izberete gumb Zapiši (ali ENTER na tipkovnici)
 • Za preklic vpisane količine, namesto gumba Zapiši izberete gumb Preklic vnosa. Če ste za artikel že potrdili napačno količino, jo ponovno spremenite z gumbom Spremeni.
 • Gumb Napolni preglednico uporabite, če tabela z artikli ni avtomatsko napolnjena.

 

Evidenca izpisov zajema:

Področje Izpis Podatki za izpis
Prodaja Obračun za obdobje Datumsko obdobje
Prodaja po blagovnih skupinah Datumsko obdobje, blag. skupina
Prodaja po prodajni in nabavni ceni Datumsko obdobje
Knjiga izdanih računov Mesec in leto izpisa
Pregled jedilnikov Datumsko obdobje
Cenik Možnost izpisa po grupah
Izkupiček prodaje Datumsko obdobje, operater, blagajnik
Prodaja po znanih kupcih Datumsko obdobje, kupec, plačilno sr.
Nabava Pregled nabave po dokumentih Datumsko obdobje, vrsta nabave
Pregled nabave po dobaviteljih Datumsko obdobje, vrsta nabave, dobavitelj
Pregled nabave po skupinah Datumsko obdobje, vrsta nabave, blag. skupine
Nivelacije Datumsko obdobje, vrsta nabave
Nivelacije po davkih Datumsko obdobje
Zaloga Zaloga po skupinah Dobavitelj, blag. skupine
Zaloga po davkih Datumsko obdobje
Gibanje zaloge po BS Datumsko obdobje, blag. skupina
Popis blaga Izpis popisnega lista Inventura, dokumenti inventure
Pregled pop. razlik po blag. skupini Inventura, blag. skupine
Pregled pop. razlik po davkih Inventura

 

Prenos podatkov v računovodske programe

Program omogoča avtomatski prenos podatkov v računovodski program Pantheon, ter še nekaj ostalih programskih računovodskih produktov.

Program podpira tudi izvoz podatkov v naši klasični strukturi (xml, csv), katere lahko preko svojega vmesnika uvozi vsak ponudnik računovodskih programov.

Vaša CRing Informatika

Potrdite

 

 

Več o varovanju vaših osebnih podatkov na Strani Varstvo osebnih podatkov